egyszervolt klub
játékok
mesék
animációk
versek
dalok
műhely

Csipkerózsika

örökbefogadta:
egyszervolt klub
Csipkerózsika - Vihar Béla - mese
teljes képernyő
teljes képernyő
RÉSZLETEK
Leírás

Csipkerózsika

mese

Szavazás
a Te szavazatod:
Örökbefogadók
Szöveg

Vihar Béla: Csipkerózsika   —   mese

01.
---

02.
Élt egyszer egy király…mese, mese, mátka...Sohasem jött mosoly, vígság ajakára. Egyre sóhajtozott, bár száz cigány húzta… Nagy volt a királynak, királynénak búja!

03.
Hányszor mondogatták: „Mit ér az életünk, Mit ér a gazdagság, ha nincsen gyermekünk? Nincs, ki futkározzék a palotakertbe, S kacagna, szaladna ölemből-ölembe.”

04.
Egyszer a királyné…Mese, mese, mátka… Javában lubickolt a patak habjába, Amikor egy béka, - oly nagy, mint egy véka, Feltűnik a sás közt, mert ott volt hajléka.

05.
„Brekeke, brekeke…szép királynéasszony! Bánat ne emésszen, a bú ne sorvasszon, Mert ha új nyár jön a rózsás kikeletre, Gyermeked születik…brekeke, brekeke.”

06.
Telt-múlott az idő, kerek esztendőre, Lámcsak , készülődnek a keresztelőre. Selyem-bársony bölcső, egy leányka benne…A királynak most már virágos a kedve.

07.
Parancsot ád menten fényes lakomára, Szakács, cukrász, kukta vágtasson konyhába…A hoppmester pedig írja, egyre írja Ezer vendég nevét széles, nagy papírra.

08.
„ Hívd meg – mond a király - , nehogy kimaradjon Az a tizenhárom tudós asszony! Az a kívánságom, mindegyik itt legyen, Mind a tizenhárom áldja meg gyermekem!”

09.
„ Felséges királyom, életem-halálom- szól a hoppmester- kegyedbe ajánlom! Nagy baj van, biz nagy baj, óh miként is kezdjem, Nem jöhetnek többen, csupán tizenketten.”

10.
„ Tizenhárom közül – nem mondom – nagy hiba, Az egyiknek mégis el kell maradnia. Színarany tányérból – oh minő rettentő!-Kincstárunkban nincs több, csak tizenkettő.

11.
Felvirradt a nagy nap! – Megrakva az asztal Drága ételekkel, kancsó italokkal.Csiklandó illatok, ízek a javából…Kétszer is kérnek a töltöttkáposztából.

12.
Alighogy vége lett a pompás ebédnek, A tudósasszonyok a bölcsőhöz lépnek. Az egyik jóságot, a másik szépséget, A harmadik kíván kincset, boldog éltet.

13.
A jó kívánságok egymást így követik: negyedik, ötödik, hatodik, tizedig. S a tizenegyedik éppen mikor végzett, Az ajtó kinyílik, valaki belépett.

14.
„ Úgy? Nem hívtatok meg? No, most bosszút állok”- Szólalt meg haraggal, aztán így kiáltott Tudósasszonyok közt a tizenharmadik, Bölcső felé nyújtva nagy csontos karjait:

15.
„ Ha majd e leányka tizenöt év múlva Rózsás ujjával az orsóhoz nyúlna, bársony kezecskéjét szúrja meg az orsó, S haljon meg, zárja be testét a koporsó.

16.
Milyen szörnyű átok! Mily gonosz varázslat! Nyomában rémület, riadalom támad. Hová lett, merre ment a hívatlan vendég? Eltűnt, de itt maradt a szerencsétlenség.

17.
A tudósasszonyok mind a tizenketten Tudják, nincs orvosszere e varázslat ellen. Könyörög a király: „ Oh, jaj segítsetek! Mentsétek meg szegény gyenge gyermekemet!”

18.
Lesz-e hát segítség? – Mese, mese, mátka… Egynek hátra van még a jókívánsága. A tizenkettedik, az jő, hogy segítsen, A varázson, átkon legalább enyhítsen.

19.
Kezdi is szaporán. No még ilyen csendet! Szavára mindnyájan remegve figyelnek. „Ne haljon meg e lány, az a kívánságom, Csukja le majd szemét százesztendős álom!”

20.
Másnapon, hajnalon szélsebes futárok Paranccsal bejárták az egész országot. A király nevében tüstént kihirdették: Ahol csak egy orsó, tűzben elégessék.

21.
Múltak az esztendők, tavasz jött tavaszra, magból ágacska lett, abból lombos nagy fa,Tipegő gyermekből tizenöt évére Szép hajadon serdült, mint hajnal, szépsége.

22.
Orcája liliom a hajnalsugárban, Lobogó aranyfény hullámzó hajában. Okos volt, jó is volt, szerették a nagyok, Amint jövendölték a tudósasszonyok.

23.
Szép Csipkerózsika (mert nehogy feledjem, A lányt így nevezték, nem is lehet szebben!)Gondolta, megnézi, úgysem látta soha, Vajon mit rejteget fenn a toronyszoba?

24.
Csikordul a kilincs, nyílik a vasajtó, Ott ül egy anyóka, lábánál szakajtó, szakajtóban fonál, az asztalon korsó, Ujja között pörög, jár, forog az orsó.

25.
„ Oh, mutasd nénike, e furcsa szerszámot!”„Nesze, édes lányom, teljen kívánságod!” Átvette az orsót Csipkerózsa szegény,S piros vére csordult rózsaujja hegyén.

26.
E szempillantásban- mese, mese, mátka.. Az ágyra hanyatlott a királyleányka.. Szeme lecsukódott, karja elnehezült, Az Álom mélységes tengerébe merült.

27.
Ahogy a varázslat teljesült a lányon, Az egész kastélyban úrrá lett az álom: Elaludt a király, királyné a trónon, Az udvari népség is hasonló módon.

28.
Oh, micsoda álom támadt itt e percben! A futó lovacska, méhecske a kertben, Csonttal a kis kutya, a legyek a falon.. Mind elszenderültek a házban, s udvaron

29.
Láng is a tűzhelyen pislákolt, elaludt.. Mint dunnát, magára ráhúzta a hamut. Pecsenye a zsírban, gondolt az is egyet: „Álmos vagyok, alszom, tovább nem sistergek.”

30.
A szakács meg éppen vágta volna képenAz ügyetlen kuktát, iszonyú mérgében kezét felemeli, a fiúra verne,De e pillanatban elaludt őkelme.

31.
Elaludt a kastély, még szellő sem rezdült.. Nem mozdult a por sem. – A tájra mély csend ült. Csipkesövény óvta, sűrűn betakarta, nehogy a mély álmot valaki zavarja.

32.
Évtizedek jöttek, s tűntek, mint az árnyak.. A bozóterdőnek hányan nekivágtak!Lovagok, bajnokok, vitézek, merészek…Mind, mind odavesztek, vissza sose tértek.

33.
Már csak az öregek regéltek, hogy régen Egyszer volt, hol nem volt – erdő közepében Van egy nagy palota, senki el nem éri, Mélységes mély álom, sűrű cserje védi.

34.
Így múlt száz esztendő az idő óráján, Mikor egy királyfi, fényes paripáján, szikrázó kardjával utat törve –vágva Elindult, eljutott, be a palotába.

35.
Ott aludt a király. Büszke koronája Álmában lecsúszott ráncos homlokára. Emitt a királyné, arrébb a komorna, Kitátva a szája, mintha csak horkolna.

36.
A toronyszobában, akár tündér lenne, Feküdt az alvó lány, s nézte elmerengve. Homlokon csókolta: „ébredj fel, virágom! Szűnjön meg a varázs, tűnjön el az álom!”

37.
Szép Csipkerózsika felnyitotta szemét, Majd reávetette csillagtekintetét, megölelték egymást, aztán – kéz a kézben – Szólott a királyi: „ Légy a feleségem.!”

38.
Az ifjú csókjától , ahogy a királylány, Szép Csipkerózsika felébredt az ágyán, A királyi udvar százesztendős álma elillant tovaszállt, mint pillangó szárnya.

39.
Felébredt a pejló, folytatta a vágtát… Méhecske kereste a kertek virágát, Kis kutya a csontot megragadta nyomba, S a falon a legyek elindultak sorban.

40.
Tűzhelyen a parázs fellobbant nagy lánggal, Egy hasábfán táncolt fürge lobogással. Pecsenye a zsírban ébredezni kezdett, Egy ideig figyelt, - azután sistergett.

41.
Felébredt a szakács: keze áll ütésre, Száz esztendő elmúlt, de nem múlt el a mérge. Az ügyetlen kuktát úgy vágta most képen, Hogy felborult a tál, sarokba estében.

42.
Vége a mesének… Be szépen zenélnek! Csipkerózsikának és vőlegényének Hétországra szóló lakodalmat csaptak, Talán most is élnek, hacsak meg nem haltak.

43.
---

44.
---
Hozzászólások
Név:
E-mail:
Hozzászólás:
  • még nem érkezett hozzászólás