egyszervolt.hu - a legnagyobb magyar gyerek oldal

logo egyszervolt.hu

óvodás és iskolás gyerekeknek. Gyerekdalok, mondókák, online mesék, mesefilmek a mese.tv-n.

Mai mese:

2015. 01. 25.

A három hazug huszár (népmese)


A három hazug huszár (népmese)
Három huszár baktatott az úton hazafelé. Megkapták az obsitot, hát jókedvükben fütyörésztek. Amikor elfáradtak, egy öreg odvas fûz alá heveredtek. Ahogy körülnéztek egy kicsit, találtak egy zacskó aranyat. Igen megörültek neki, de hát hogyan osztozzanak rajta? Elaprózni nem akarták, így hát megegyeztek, azé legyen az arany, aki nagyobbat tud mondani. Az egyik rá is kezdte:
- Az én öregapám földjén akkora óriási káposzta nôtt, hogy egy regement is jóllakhatott volna belôle. - A másik megtoldotta:
- Nálunk meg van egy akkora üst, hogy egy napba tellett, mire körüljártam. - A harmadik sem akart alulmaradni:
- Nekem olyan öreganyám volt, hogy hátulról volt szeme. Ezen aztán mind a hárman jót kacagtak. Az elsô megkérdezte:
- Mit csináltatok azzal az irdatlan nagy üsttel?
- Megfôztük benne a te káposztádat - felelte a második.
- Hát azt meg ki látta? - kérdezte a harmadik.
- Az a te vén, hátulról nézô öreganyád! - felelték rá mind a ketten.
Dôltek a nevetéstôl. Az aranyon meg igazságosan megosztoztak.