egyszervolt.hu - a legnagyobb magyar gyerek oldal

logo egyszervolt.hu

óvodás és iskolás gyerekeknek. Gyerekdalok, mondókák, online mesék, mesefilmek a mese.tv-n.

Mai mese:

2015. 04. 28.

Aranymadár, aranycsikó, királykisasszony II.

Aranymadár, aranycsikó, királykisasszony II.
A királyfi újra nekiindult a világnak. Ahogy kiért a határba, megállt az úton, mert azt se tudta, merre keresse az aranycsikót. Akkor eszébe jutott a róka. Elôvett hát egy szál szôrt, és elszakította. A róka nyomban ott termett.
- Mi bajod van, királyfi? - kérdezte.
- Semmi egyéb, csak hogy az aranymadár kalitkáját megfogtam, a kezem hozzáragadt, és rajtakaptak! Most már csak úgy kapom meg a madarat, ha a szomszéd király aranycsikóját elviszem érte.
- No, ez nem olyan nagy baj! - mondta a róka. - Menj csak egyenesen, míg egy királyi udvarba nem érsz. Ott találod az aranycsikót. De arra vigyázz, hogy a csikó csengôjét meg ne fogd, mert bajba kerülsz!
A királyfi fogadta a rókának, hogy mindent úgy tesz, ahogy mondta. El is indult, meg is találta a szomszéd király palotáját, abban meg az aranycsikót. Hanem a róka tanácsáról ott is megfeledkezett. Olyan szép volt az aranycsengô az aranycsikó nyakán, hogy azt is szerette volna megszerezni melléje.
De ahogy hozzáért, a csengô akkorát csendült, hogy meghallották az egész palotában. Futottak is mindenfelôl a király emberei, elfogták és vitték egyenesen a király elé. Itt meg csak úgy szabadult meg az akasztófától, hogy megígérte a királynak: feleségül hozza neki a szomszéd király aranyhajú lányát.
Mit tehetett a királyfi? Útrakelt megint. Mikor kiért a határba, elôvett egy szál rókaszôrt és eltépte. A róka ismét ott termett.
- Mi bajod van, királyfi? - kérdezte.
A királyfi elmondta, hogyan járt a csengôvel.
- Most már látom, nem mégy sokra a magad emberségébôl - mondta a róka -, mert mindig megkívánsz valamit. Eredj csak tovább ezen az úton. Megint találsz majd egy királyi kastélyt. Abban van az aranyhajú királykisasszony. De ha el akarod hozni, elôbb szakíts el egy szál szôrt, a többivel aztán nem lesz gondod! - A királyfi ismét nyakába vette a világot. Ment-ment, amíg meg nem találta a királyi kastélyt. Ott megmondta, hogy bár utasember, valójában királyfi és szállást kért. A király megengedte, hogy a palotában maradjon.
Megismerkedett az aranyhajú királykisasszonnyal is. Hamarosan megszerették egymást, meg is beszélték, hogy megszöknek.
Mikor kitervelték a szökést, a királyfi elszakított egy szál rókaszôrt. A róka abban a pillanatban ott termett.
Elmondta neki a királyfi, hogy a királykisasszonyra már ráakadt, csak azt nem tudja, merre menjenek el úgy, hogy a király észre ne vegye.
Azt felelte a róka:
- Erre ne legyen gondod. Elmegyünk együtt!
Azzal elôreszaladt. Futott egyenesen az ôrséghez. Nagy riadalom támadt erre a kastélyudvaron, mindenki rókát akart fogni. Utánafutott az egész ôrség, rá is lôdöztek, de nem találták el. Ezalatt a királyfi és az aranyhajú királylány kézenfogva sétált ki az üres kapun.
Amikor a másik királyi palotához értek, a róka jól megnézte a lányt, és maga is ugyanolyan királykisasszonnyá változott. Még a tulajdon édesanyja sem mondta volna meg, melyik az igazi. A királyfi aztán ôt vezette be a királyhoz, az igazi meg kint maradt.
Megörült a király, mikor meglátta a róka-királykisasszonyt. Oda is adta mindjárt az aranycsiót.
Jó messze jártak már, mikor látják ám, hogy szalad utánuk a róka. Nem sokáig volt az lány képében. Megunta a vendégséget, búcsút vett a kapufélfától, és utánuk szökött. Most már megvolt a lány is, meg a csikó is. Amikor odaértek az elsô királyhoz, aki az aranymadarat fogva tartotta, a róka jól megnézte az aranycsikót, és maga is olyanná változott. A királyfi itt hát aranycsikó képében vezette be a rókát a királyhoz.
(folytatjuk)