egyszervolt.hu - a legnagyobb magyar gyerek oldal

logo egyszervolt.hu

óvodás és iskolás gyerekeknek. Gyerekdalok, mondókák, online mesék, mesefilmek a mese.tv-n.

Mai mese:

2014. 11. 23.

Mátyás király és a koldus (népmese)


Mátyás király és a koldus (népmese)
Visegrádi udvarában tartózkodott Mátyás király, vitézeinek lovagi tornájában gyönyörködött, mikor eléje járult egy vénséges vén koldus. A király kezével intett katonáinak: szakítsák félbe játékukat, hogy nyugodtan végighallgathassa az aggastyán könyörgését.
- Felséges királyom - hajladozott a koldus -, szánj meg egy nagyobb összeggel, hiszen mindekettônknek Ádán és Éva volt a közös apja, anyja, így hát végeredményben testvérek vagyunk.
A meggyôzô szavakra beleegyezôen bólintott Mátyás király, mégis csak egy árva fillért hajított a koldus kalapjába. A koldusba egy pillanatra bennedugult a szó meglepetésében, de kisvártatva mégiscsak kitört belôle az elégedetlenség:
- Fenséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, mit vétettem ellened, hogy testvér létedre egy csekélyke fillérrel szúrtad ki a szemem?
A bölcs király mosolyogva mondta:
- Menj csak Isten hírével, te jó ember, és ne zsörtölôdj, mert ha minden testvéredtôl annyit kapsz, mint tôlem, nemsokára te leszel a legvagyonosabb úr a földkerekségen.