egyszervolt.hu - a legnagyobb magyar gyerek oldal

logo egyszervolt.hu

óvodás és iskolás gyerekeknek. Gyerekdalok, mondókák, online mesék, mesefilmek a mese.tv-n.

Mai mese:

2014. 10. 21.

Erôs Matyi meg az ördög barázdája II. rész (széki népmese)


Erôs Matyi meg az ördög barázdája II. rész (széki népmese)
- Ó, hát minek sírnak? - azt mondja. - Már ki nem állhatom ezt a szomorú házat, hogy itt örökké sírnak s búsulnak.
- Jaj, édes fiam, hogyne sírnánk! Már elmondjuk neked, már elég nagy vagy ahhoz, megérted, milyen erôsen nagy a mi bánatunk. Sze volt neked még két testvérkéd: egy gyönyörûséges szép leány, s egy szép fiú. S úgy elmentek szegények, hogy sose jöttek vissza. Nem tudjuk, mi lett velek, mintha a föld nyelte volna el, egy barázdán valamerre elmentek.
- Na, nem baj, mert elmenyek én, megkeresem ôket, édesanyám, ha addig élek is.
- De sír az anyja, hogy:
- Bár te ne menj el, s nekem egy sem lesz akkor, bár te ne menjél el!
De nem volt marasztása a fiúnak, elment. S béérkezett ô is a barázda útján a rengeteg erdôbe, le a sok lépcsôn, egykettôre odament. De ô nem félt. Mikor leérkezett, azt mondják neki az ördögfiókák:
- Na tessék, tessék béfáradni az ebédlôbe. Mer itt aki beérkezik, legelébb kell ebédeljen.
- Má ha éhes, akkor igen, de ha nem, akkor nem!
- Hát - azt mondja - itt nemet nem lehet mondani! Itt mindenre csak igent. - Vagy - azt mondja - szíjjá leszel korcolva, fel leszel darabolva!
- Még akkor is úgy csinálok, ahogy én akarok, ha földaraboltok is!
Hû, reánéz az ördögfióka. - Az apját - mondja -, hogy hát milyen merész keletkezett ide!
- Nini, né, mit mond! Hogy milyen felvágós!
- Hohó - azt mondja -, megcsendesül ô mindjárt, csak megegye a három kosfejet!
Mindjárt erôszakolja az ördög, hogy azonnal fogjon neki az ebédnek. De ô aztán nem, mert ô nem éhes!
- Meg osztán megvallom, hogy itt nálatok nem is ebédelek soha. Hanem azért jöttem, add vissza a testvéreimet!
Haj, nagyot kacag az ördög, majd kipukkant, olyan kacagott.
- Hahó, a testvéreidet? Haj, te is itt maradsz velünk, nemhogy azokat kiadjam!
- Na, ezt szeretném látni! - azt mondja.
Akkor aztán erre-arra: birkózzanak meg. Hát Erôs Matyi amilyen kicsi volt, éppen olyan erôs volt. Felkapta az ördöget, úgy vágta egy vaskerítésbe, hogy az csak nyegett beléje. Akkor kivette hamar az oldalárul a kardot, mert szómat össze ne keverjem, egy karddal indult el. No, alaposan elpáholta vele az ördög irhákát!
Bezzeg az ördögfióka elfutott. Nem még állott szembe vele, ha már látta, hogy az apjának így ellátta a baját. Aztán felkutatott ott minden világos szobát, sötét szobát, mindent, amíg megkapta a testvéreit.
Na, hát egymást nem ismerték, de már beszéd által mindjárt megtudták egymást, hogy ôk testvérek.
- Na, gyertek, testvéreim - azt mondja -, vigyelek haza. Ó, be sokat siratott szegény anyám benneteket!
- Jaj, mit beszélsz, haza? Hát innét haza nem lehet menni! Csak kéne nekünk, hogy kilépjünk a lépcsôn, menten meghalunk. Az ördög véget szakaszt nekünk!
- Ne félj - azt mondja -, mer vége van nekije!
Úgy osztán elhozta a két testvérit, s hazavitte. Bántódás nélkül kijutottak az ördög komédiái közül, osztán hazaérkeztek.
Na, lett nagy öröm, éltek nagy boldogan. Még most is élnek, ha meg nem hóttak.