Az özvegyasszony lábosa II. rész (erdélyi magyar népmese)

Az özvegyasszony lábosa II. rész (erdélyi magyar népmese)Mindennap egy lakáj vitte bé neki az ebédet, vacsorát meg reggelit. Jól tápláltatták, királyi ebéddel. Szépült is a leány, épült is, gyönyörű volt. De sírni nagyon sokat sírt: már majdnem letelt a hónap, s egy cseppet se font.

Egyszer csak éppen fél tizenkettőkor, sem az ajtó nem nyílott, sem az ablak, látja, hogy előtte áll egy iciri-piciri emberke. S az ott elkezd ugrálni, mozogni, izegni fürgén.

- Jaj-ja-jaj - azt mondja -, tudom én, hogy mit parancsolt neked a király: azt parancsolta, harminc motolla fonalat fonjál le egy hónap alatt. És te nem tudod! De jöttem segíteni. Elviszem ezt a határ nagy kendert, megfonom olyan szépen, hogy a király maga se kaphat hibát benne. Aztán a kellő időn pontosan elhozom; mikorra számba kell vegye a király, itt lesz a fonal. Csak ki kell találjad a nevemet! Aztán megkapod a fonalat, átaladom neked. De tudd meg, ha a fonalat megfonjuk s a nevem ki nem találod, akkor az enyim leszel!

A leány ígérte, hogy legyen minden úgy. Hűjj, egykettőre eltűnt a sok kender, hogy hol, ő nem látta! Se ablak, se ajtó ki nem nyílott, de se kender nem volt sehol, és az iciri-piciri emberke se volt sehol.

No, a leány most már még jobban sírt. Megyen a lakáj bé, sír, még az ennivaló se kellett neki.

- Hát most mért sírsz? - kérdezi.

- Hogyne sírnék - és elmesélte a lakájnak, hogy mi történt vele. - Biza, kell hogy sírjak.

A lakáj megsajnálta. Mindennap csak ő egyedül ment hozzája, megszerette, sajnálta erősen. Egyszer ez a lakáj kiment az erdőbe ibolyát szedegetni. Hát amint szedegette, hallotta, hogy a fa tetején elkezd valaki énekelni, mind énekel, s azt mondja:

Fonjam, fonjam, mindahány,

Enyém lesz a szép leány!

Pokolba jön majd velem,

Seprűnyél az én nevem!

Megint ugrál egyik fárul a másikra, s megint csak mind énekli:

Fonjam, fonjam, mindahány,

Enyém lesz a szép leány!

Pokolba jön majd velem,

Seprűnyél az én nevem!

Az özvegyasszony lábosa II. rész (erdélyi magyar népmese)A lakáj megrémült. Ijedtében abbahagyta a virágszedést és hazaszaladt. Amikor aztán bevitte a lányhoz az ennivalót, elmondta, hogy mit hallot, hogy megrémült az erdőben, hogy ugrált ott egy iciri-piciri emberke egyik fáról a másikra, s mit énekelt.

- Híj - azt mondja a leány -, éppen ilyen vitte el a fonalat is! Na, jól van akkor, biztos, hogy ennek a neve a Seprűnyél!

Na, örvend a leány!

Éppen azon este telt le az idő, a hónapnak az utolsó napja. Meg is érkezik, éppen az estének az idején, megjön az iciri-piciri emberke. Hozza a teméntelen sok fonalat a hátán felbatyuzva.

- Na, szép leány, itt van a sok fonal ám! De a nevem tudod-e? Ha nem, akkor jössz velem!

Hej, a leány is elkezdi szaporán:

- Hogyne tudnám? Seprűnyél a te neved! Seprűnyél a te neved! Seprűnyél a te neved!

Hűj, megmérgelődik az apró ember, lecsapja a fonalat. Így volt a vásár: ha tudja a nevét, el nem viheti. Úgy elnyargalt a világba, hogy tán máig is fut, ha meg nem állott.

Na, akkor aztán lement a királyfiú az apjával, hogy lássák, mi van: megfonta-e a lány a harminc motolla fonalat? Meg biza: már karba dugott kézzel ült a leány.

- No, édes fiam - azt mondja a király -, ez ám aztán a dolgos leány! Ilyen nincs több. Aki dolgozni tud, az aztán mindenre való! Most már elveheted!

Na, felvitték; nemcsak a királyfiúnak tetszett, még a királynak magának is már nagyon tetszett. Nagy lakodalnat csaptak, hét országra szóló lakodalmat.

Egyszer megszólalt a szép leány: neki csak az a kívánsága, hívják meg az özvegy édesanyját is. Na persze hogy hatlovas hintóval mentek az anyja után! Megérkezett az is, haj, volt aztán ott nagy öröm! Heje-huja lakodalom! Még a sánták is járták, ahogy csak tudták.

Itt a vége!

motolla - a fonal föltekercselésére való, hatoldalú, forgatható keret

Weöres Sándor: Évszakok - mesekönyv

Mesetár - a legújabb esti mesék