A varjúkirály I. rész (magyar népmese)


A varjúkirály I. rész (magyar népmese)Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon is túl, ahol a ház tetejére felmennek, s a kéményen leereszkednek, ott történt ez a mese.
Volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony, s azoknak annyi gyermekük volt, mint a rostán a lik. Még vagy kettővel több.
A szegény embernek volt két ökröcskéje, s avval ő mindennap szántogatott. Hát egyszer, amint szántogat a mezőn, látja ám, akkora varjúsereg közeledik feléje, hogy még a napot is eltakarják. De egy közülük akkora volt, hogy a két szárnyából egyik az eget, másik a földet verte. S mikor odaért a szegény emberhez, az a nagy-nagy varjú leereszkedett. S mondja a szegény embernek:
- Jó napot, te szegény ember!
- Adjon isten, varjú! - köszön vissza az ember. - Hát hogy s mint?
- Nagy bajban vagyok én, szegény ember! Én vagyok a varjúkirály. Tudod-e te azt?
- Hát látom, hogy korona van a fején - feleli a szegény ember.
- Add nekem az ökröcskéidet - kéri a varjúkirály. - A háborúban voltunk, s a katonáim megéheztek, ennivaló kéne nekik.
- Hogy tudjam odaadni, felséges királyom - mondja a szegény ember -, amikor ez mindenem. Sok gyermekem van, s evvel keresem a kenyeremet. Mindennap szántogatok.
- Egyet se búsulj! - vigasztalta a varjúkirály. - Ideadod az ökreidet, megeszik a katonáim, te meg holnap eljössz hozzám, arra lakom, ni - mutatta az utat a király a szegény embernek - s én neked egy zsák pénzt adok. Ha kell, még kettőt is.
Megvakarta a fejét a szegény ember, s gondolta magában, avval a zsák pénzzel tud ő venni nem két ökröt, még négyet, még többet is.
- Hát - mondja nem bánom! Itt a kezem, nem disznóláb! - Kezet fogtak. Megegyeztek. A varjúkirály katonái szempillantás alatt reászálltak az ökrökre, szőröstül-bőröstül fölfalták őket, s avval elrepültek.
Hazamegyen a szegény ember, s mondja otthon a feleségének s a gyermekeinek, hogy ni, mi történt, az ökröket megették a varjak.
- Ó, te szerencsétlen! - kezdett jajgatni az asszony. - Hát mit tettél? Lehet, hogy nem is igaz, lehet, hogy nem is volt az a varjúkirály. Most aztán jól nézünk ki. Se ökör, se pénz! - Az asszony elmondta a szegény embert ilyen-olyan ügyetlennek.
De az ember másnap felöltözött szépen, mint ahogy illik annak, aki a király elé járul, s elindult. Megyen, megyen, hát estére odaér egy disznócsordát őrző kanászhoz.
- Jó estét!
- Jó estét! - fogadja a kanász. - Hát hova s merre, szegény ember?
A szegény ember elbeszélte, hogy s mint történt a varjúkirállyal, s a a király megígérte, hogy ad neki egy zsák pénzt, s lehet, hogy még kettőt is. Azt mondja a kanász:
- Hallod-e, te szegény ember! Mondok én neked valamit. A király nem messze lakik. Eredj csak ezen az úton, ne térjél le. S ha odaérsz, akármit ad is a király, ha egy zsák pénzt, ha kettőt, te ne vedd el. Hanem az ágya fejénél fel van akasztva egy darálócska, egy mindent járó malmocska, azt kérjed! - Jól van. A szegény ember jól az eszébe véste a kanász szavait, s ment tovább.
Hát úgy hajnal felé lát egy tehéncsordát. Ott is odamegyen a gulyáshoz, kérdezősködik, hogy merre, hol van a király.
- Hát mi pontosan a király csordáját őrizzük - mondja a tehénpásztor -, a király itt lakik nem messze. Erről az útról ne térj le! De mért keresed, te szegény ember a királyt?
A szegény ember elmondta neki is, hogy mért keresi.
Azt mondja a tehénpásztor:
- Hallod-e, te szegény ember! Adok én neked egy jó tanácsot. A király bármit ad, te ne vedd, hanem az ágya fejénél van egy mindent járó malmocska, csak azt vedd el, azt kérd el tőle, semmi mást!
- Jól van, úgy teszek - ígérte a szegény ember, s avval elindult.
(folytatjuk)

Pintyőke és a luftballonok - Pintyőke rajzfilmsorozat

Mesetár - a legújabb esti mesék