A pletykás asszony II. rész (magyar népmese)

A pletykás asszony II. rész (magyar népmese)Jól van, megyen haza a menyecske, s újságolta az anyjának:

- Jaj, anyóka, hallja-e, mi történt?

- Ugyan biza miféle, édes leánykám?

- De nehogy elmondja valakinek!

- Nem szólok én senkinek egy szót se, csak mondjad!

- Hát most mondja Anna néni, hogy a sógor megtojott három tojást, s úgy káricsál az ágyban, mintha kotló volna!

- Ó, menj el, te! - tamáskodik az anyja.

- Úgya biza, most mondta Anna nénike.

- Jaj - mondja erre az anyja -, csak átmegyek a szomszédba, elkérem a tejverő dézsát keresztanyádtól! - El is futott, s mondja a komaaszonyának:

- Komámasszony, kend hallota-e?

- Ugyan biza mit, te?

- Hát hogy a sógorral mi történt az éjjel.

- Miféle, te?

- Hát nem hallotta? Megtojott.

- Ó menj el, te! Hát ez igaz volna?

- Igaz biza, négyet, s a szalmazsákból mind kitépta a szalmát, s csinálja a fészket. Senkit nem enged közel magához, úgy károg.

Nahát estére a faluban mindenki tudta, hogy mi esett a sógorral. Még a bíró is.

Parancsolja rögvest: meg kell a dobot verni a szomszéd faluban, hogy mindenki tudja meg, mekkora csuda történt. Fogta is a kisbíró a dobot, s a következő faluban kidobolta, hogy itt és itt, ebben a faluban, nem tudom, hogy milyen Jóska kilencvenkilencet tojott, s ki is költötte mind a kilencvenkilencet. Harminc darab jércike lett, harminc darab kappan s harminc kakas, de kilenc tojás záp maradt, s most a ganyén úgy rúg a kotló ember, hogy nem lehet közel menni a csirkékhez.

Nahát estefelé gondolja megában az ember, aki elhatározta, hogy kipróbálja a feleségét, hogy ő biza elmegyen a korcsmába, s felhörpint egy pohárka pálinkát. De a korcsmában is mindenki csak róla beszélt.

Amikor belépett, és meglátták az emberek, a pohár majd kiesett a kezükből.

- Hát te itt?

- Itt. Mért?

- Hát nem a csirkékkel vagy?

- Én, miféle csirkékkel?!

- Hát amiket kiköltöttél!

- Én? Hogy költöttem volna?

- Hát azt beszélik, hogy tojtál kilencvenkilenc tojást, s ki is költötted.

- Na látjátok. Reggel csak egyet dugtam a dunyha alá, próbára tettem a feleségemet egy tojással, s estére kilencvenkilenc lett belőle, ráadásul még ki is költöttem. Nahát, ilyen a pletyka - válaszolta az ember. - De nemcsak az én feleségem ilyen pletykás, hanem a ti feleségetek is. Mert az én feleségem csak kettőről szólott, s mire a falun végigért, a másik faluban is megtudták, addigra kilencvenkilenc lett belőle, amiből kilencvenet ki is költöttem. Én most hazamegyek - mondta az ember -, és jól megverem a feleségemet. Ti is menjetek haza, és verjétek meg a feleségeteket, hogy többet a kicsiből nagyot ne csináljon!

Aztán hogy megverte-e vagy nem, én az immár nem tudom, mert én úgy láttam, mint ti.

Döbrentey Ildikó: Amikor még akkora voltál 1. rész

Mesetár - a legújabb esti mesék